نصب موازی پمپ وکیوم

سپتامبر 27, 2015

نصب موازی پمپ وکیوم

نصب موازی پمپ وکیوم ، در این روش، شما می توانید دو پمپ وکیوم را به صورت موازی در دستگاه مورد نظر مورد استفاده قرار دهید.