روش نصب پمپ خلاء

سپتامبر 13, 2015

روش نصب پمپ وکیوم

روش نصب پمپ وکیوم آب در گردش به سه طریق مختلف : 1. مدار بدون گردش آب 2. مدار با گردش متوسط آب 3. مدار با گردش کامل آب ( همراه با پشتیبان آب )