دمای آب پمپ وکیوم

سپتامبر 3, 2015

مشخصات وکیوم پمپ

مشخصات وکیوم پمپ های کیان پارس همراه با دمای مجاز سیال مایع ( آب ) ، میزان حداکثر آب ورودی پمپ وکیوم - پمپ خلاء - وکیوم پمپ