پمپ وکیوم ضد جرقه | پمپ خلاء ضد انفجار | Explosion Proof pump | Anti-spark pump

انواع پمپ وکیوم ضد جرقه

گروه صنعتی کیان پارس، تولید کننده انواع پمپ های وکیوم آب در گردش – ضد جرقه، ضد انفجار، با درجه حفاظتی EX و استاندارد های مورد تایید NEC , IEC

تولید کننده پمپ های وکیوم ضد جرقه – تمام استیل

تولید کننده پمپ های وکیوم ضد انفجار سفارشی

مورد استفاده در کلیه صنایع با درجه حفاظتی و ضد اشتعال بالا

راهنمای انتخاب موتور های ضد جرقه

پمپ وکیوم ضد جرقه – ضد انفجار

در مورد طبقه بندی فضاهای عملیاتی صنایع از نظر آتش سوزی و انفجار دو استاندارد در سطح جهانی مطرح است که عبارتند از :

الف) استاندارد ملی آمریکا  (NEC)

استانداردی که در آن فضاهای صنعتی بر حسب نوع مواد اشتعالزا به سه رده با تعریف های زیر تقسیم بندی شده است  :

 Class 1 فضایی که در آن گازهای قابل اشتعال موجود می باشد مانند : تاسیسات نفتی …

Class 2  فضایی که در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار ذغال سنگ، غبار منیزیم، آلومینیوم و … موجود می باشد.

Class 3  فضایی که در آن فیبرهای قابل اشتعال مانند پنبه، کنف، براده های چوب و … موجود می باشد.

 استانداردNEC  هریک از Classهای بالا را بر حسب احتمال آتش سوزی به دو بخش تقسیم می کند که هر کدام را یک Division می نامند.

تعریف هر Division به اختصار چنین است :

 Divisional 1فضاهایی که در شرایط عادی بهره برداری از تجهیزات، گازها یا بخارات قابل اشتعال در فضا پراکنده شوند.

 Divisional 2فضاهایی است که در شرایط عادی، عاری از گازها و بخارات آتشزا بوده ولی در حالت غیر عادی به دلیل از کارافتادگی و خرابی تجهیزات گازها به فضای کار وارد شده و منطقه خطرساز می شود.

ب) استاندارد بین الملی (IEC)

استاندارد IEC که در اروپا و بیشتر کشورهای جهان کاربرد دارد، فقط شامل فضاهایی است که در آنها گازهای قابل اشتعال وجود داشته که Class 1 استاندارد NEC را شامل می شود و در صنایع شیمیایی و هیدروکربنی کاربر دارد.

دراین استاندارد فضاها بر حسب میزان گازهای قابل اشتعال به سه منطقه تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :

منطقه 1 - فضایی است که در آن گاز و هوای قابل اشتعال موجود بوده و برای مدت طولانی وجود خواهد داشت (بیش از ۱۰۰۰ ساعت در سال ) این فضا در استاندارد آمریکایی Divisional 1 محسوب می گردد. لازم به یادآوری است که معمولا در منطقه 0  هیچ الکتروموتور ضد جرقه یا تجهیزات برقی نصب نمی گردد.

منطقه 2 - فضایی است که در آن مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال در شرایط عادی بهره برداری، یکسره وجود ندارد (بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در سال) . این فضاها نیز در Divisional 1 قرار می گیرند.

منطقه 3 - فضایی است که در شرایط عادی ، مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال وجود نداشته و یا در صورت وجود برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت (بین ۱ تا ۱۰ ساعت در سال). این فضا در Divisional 2 قرار می گیرند.

1-1 کد بندی بر اساس استاندارد آمریکایی NEC 505

در این روش به ترتیب Class فضا (Zone)، علامت ضد انفجار (Ex)، نوع حفاظت سیستم، گروه بندی دستگاه ، زیر گروه گازی ، حداکثر درجه حرارت مجاز سیستم و در انتها شماره IP آورده می شود.

به عنوان مثال:

Class 1 Zone 1 ExD. IIC T6 IP69

نمونه ای از استاندارد آمریکایی است .

2-2 کد بندی بر اساس استاندارد اروپایی IEC

ابتدا در این روش علامت ضد انفجار (Ex) ، سپس نوع حفاظت موتور گروه بندی گازی دستگاه (I’II) ، حداکثر درجه حرارت مجاز سیستم و در انتها شماره  میزان نشر مایع و گاز  آورده می شود.

به عنوان مثال :

ExD. II C T4 IP65

نمونه ای از استاندارد اروپایی است.

به طور کلی مطابق استاندارد IIM اروپا، کد الکتروموتورهای ضد انفجار از ۴ بخش زیرتشکیل می گردد:

۴۳۲۱
حداکثر درجه حرارت موتورگروه کلاس موتور IC , IICیکی از حروف D, P, E, N که بیانگر نوع حفاظت موتور استعبارت ثابت  EEX

 EEx -مشخص کننده الکتروموتورهای قابل استفاده در مناطق خطرناک انفجاری بوده و نشان دهنده ضد انفجار بودن الکتروموتور است.

- حروف نشان دهنده نوع حفاظت موتور که به شرح زیر بعداز EEx نگاشته می شوند:

 EExd -در این موتورهای ضدانفجار اگر جرقه یا احتراقی صورت گیرد به هیچ وجه به خارج الکتروموتور انتشار نیافته و باعث احتراق در محیط نمی گردد. این موتورها دارای پوشش و پوسته ضخیمی بوده و وزن آنها بیشتر از مدل های ضدانفجار مشابه دیگر است.محدوده کاری این موتورها در Zone و محیط های انفجاری خطرناک می باشد.

 EExde -نشان دهنده این امر است که علاوه بر الکتروموتور، ترمینالهای آن نیز ضد انفجار می باشد.

 EExp -دراین الکتروموترها محیط داخلی الکتروموتور توسط هوا یا یک گاز بی اثر تحت فشار قرار گرفته و بدین ترتیب اتمسفر خارجی جدا گردیده که احتمال بروز انفجار در محیط بیرونی کاهش می یابد .این موتورها را میتوان در حوزه کاری ۱ مورد استفاده قرار داد.

EExn - در ساخت این موتور ها شرایطی در نظر گرفته شده تا در هنگام کار در شرایط عادی و غیرعادی هیچگونه جرقه ای ایجاد نگردد. درجه انفجاری EExn پایین تر از EExd می باشد.

EExe - مشابه موتورهای EExn بوده که محافظت سختگیرانه تری برای بهبود در شرایط کاری آنها انجام گرفته است. این موتورها در حوزه 1 و 2 کاربرد دارند.

به طور کلی الکتروموتورهای ضدانفجار از نظر امنیت به ترتیب عبارتند از :

EEx de >EEx d > EEx p >EEx e >EEx n

نوع حوزهموتور های قابل استفاده
حوزه صفراستفاده از هیچ نوع موتور الکتریکی مجاز نمی باشد
حوزه یکاستفاده از موتورهای با حفاظت EExd , EExp , EExe مجاز است
حوزه دواستفاده از موتورهای با حفاظت EExd EExn , EExp , EExe مجاز است

 الکتروموتورهای ضد انفجار بسته به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) گروه 1 موتورهایی هستند که در معادن و در محیط هایی که غبار ذغال سنگ و دیگر غبارهای اشتعالزا در آن وجود دارد استفاده می شوند.

ب) گروه 2 موتورهایی هستند که در مناطق دارای هیدروکربن و فضاهایی با گازهای قابل اشتعال به کارمی روند. این گروه خود شامل سه زیر مجموعه مطابق با جدول زیر می باشند.

دسته بندی موتور های الکتریکی جهت استفاده در مناطق خطرناک
گروه Iموتور هایی که در معادن استفاده می شوند.
گروه IIموتور هایی که در سایر مناطق خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند.II Aمحیطی با گاز ها و بخارات اتان ، پروپان ، بوتان ، پنتان ، هگزان ، هپتان ، اکتان ، تونان ، دکان ، استیک اسید ، استون ، متانول ، تولوئن ، اتیل استات و …
II Bمحیطی با گازهای اتیلن ، دی متیل اتر ، اتیل اتر ، دی اتیل اتر ، اکسید اتیلن و …
II Cمحیطی با گازهای هیدروژن ، دی سولفید کربن ، استیلن و اتیل نیترات  و ...

 

  • از آنجایی که در تماس گازهایی با قابلیت بالقوه انفجار با یک جسم داغ می توانند باعث انفجار گردند لازم است که حداکثر دمای سطح داخلی و خارجی موتورهای ضدانفجار تحت کنترل قرار گرفته و دقت شود که با حفظ یک فاصله ایمنی از میزان دمای احتراق گازهای موجود در محیط فراتر نرود.
  • استانداردها توصیه می کنند که دمای الکتروموتور باید ۲۰% کمتر از دمای احتراق مخلوط گازی موجود در محیط نصب باشد. این درجه بندی را با حرف T نمایش داده و برحسب نوع استاندارد از T1-T6 تقسیم بندی می نمایند.

حداکثر دمای سطح به oCاستانداردIEC79-0استانداردBS 5501-1استانداردEN 50014استانداردUL 698
۴۵۰T1T1T1T1
۳۰۰T2T2T2T2
۲۸۰T2A
۲۶۰T2B
۲۳۰T2C
۲۱۵T2D
۲۰۰T3T3T3T3
۱۸۰T3A
۱۶۵T3B
۱۶۰T3D
۱۳۵T4T4T4T4
۱۲۰T4A
۱۰۰T5T5T5T5
۸۵T6T6T6T6

کلاس حرارتی الکتروموتور و حداکثر دمای سطح دو پارامتر متفاوت می باشند.