تعریف وکیوم | تعریف خلاء | تعریف مکش | Vacuum definition

تعریف وکیوم

وکیوم یا خلاء به فضایی گفته می شود که خالی از ماده باشد .در چنین حالتی مولکول های هوا که عامل ایجاد فشار می باشند نیز وجود ندارند. این تعریف ایده آل وکیوم می باشد .فشار صفر مطلق در این فضا تعریف می شود .در عمل رسیدن به چنین محیطی امکان پذیر نیست زیرا همیشه تعدادی مولکول گاز وجود دارند .اما رسیدن به فشارهای بسیار بسیار پایین دور از واقعیت نیست و امروزه سیستمهای وکیومی تولید شده  می توانند محیط هایی با قدرت تفکیک مولکول بر واحد حجم، بسیار پایین ایجاد کنند.

در اصطلاح به فشارهای پایین تر از فشار اتمسفر هوا، حالت خلاء گفته می شود. کلمه وکیوم از معادل لاتین  کلمه خالی  می آید ، با این وصف فشار مابین فشار اتمسفر و صفر مطلق را می توان حوزه سیستم های وکیوم دانست.

یک سیستم خلاء

مجموعه ای متشکل از پمپها، فشارسنجها، شیرها، تله ها، اتصالات دایمی و غیر دایمی ( فلنج ها) و لوله های متصل کننده آنها به یکدیگر است. خلاء بسته به فشار گاز به چند دسته تقسیم بندی می شود:

خلاء کم از فشار اتمسفر تا ۱ میلی بار

خلاء متوسط از فشار ۱ تا ۰٫۰۰۱ میلی بار

خلاء زیاد از فشار ۰٫۰۰۱ تا ۰٫۰۰۰۰۰۰۱ میلی بار

خلاء خیلی زیاد از فشار ۰٫۰۰۰۰۰۰۱ تا ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ میلی بار

در هر رده خلاء از روش های پمپاژ، اندازه گیری و انتقال خاصی استفاده می شود ، به جرات می توان گفت که بیشتر کاربردهای خلاء در صنعت با خلاء کم محدوده اتمسفر تا ۱ میلی بار صورت می گیرد .خلاء کم بیشتر در فرآیندهای خشک کردن، فرمینگ، تغلیظ، تقطیر، پمپاژ مایعات، انتقال مواد، فیلتراسیون و فرآیندهای شیمیایی بکار می رود.

کوره های خلاء

در خلاء متوسط عمل می کنند . لایه نشانی و تکنولوژی فیلم در محدوده خلاء زیاد ایجاد می شود . شتاب دهنده ذرات در محدوده بین خلاء زیاد و خیلی زیاد عمل می کند. خلاء های مافوق زیاد در همجوشی هسته ای و حلقه ها ی شتاب دهنده ذرات کاربرد دارد.  باید توجه داشت که هر حوزه وکیو م از تکنولوژی ویژه ای برخوردار است و بالطبع با پایین رفتن فشار، تمهیدات پیچیده تری می بایست بکار برد.